Gamás Község Önkormányzatának honlapja

Tisztelt látogató, Ön most Gamás Község Önkormányzatának honlapját olvassa. A település és a magam nevében köszöntöm Önt. Tóth Péter vagyok Gamás polgármestere. Ezen a webhelyen megpróbálunk Önnek képet adni településünkről, önkormányzatunkról.

header_bg_950x209_logo_round.png

Egy kis érdekesség Gamásról, ezt sajnos csak kevesen tudták, ... eddig!

A teljes hitelesség kedvéért Kovács Éva írásának egészét közlöm, részletekben. 4. befejező rész

Kovács Éva : Gamás birtok leírása a Tihanyi összeírásban


Az első katonai felmérés anyaga — amely viszonylag jól tükrözheti még akár az Árpád-kori viszonyokat is — azt mutatja, hogy a Lelle és Boglár közötti területet nagy kiterjedésű mocsár határolta. Ez a 2–3 kilométer szélességű földsáv a terület déli részén említett Zaarhegy felől félszigetként nyúlott be a Balaton sík vize felé. HOFFMANN ISTVÁN véleménye szerint talán ennek a félszigetnek az elejét, Balaton parti részét jelölhette a Tihanyi alapítólevélbeli Ziget zadu megnevezés (2007a: 174). Ennek a földnyelvnek a déli szélét zárhatta le az 1211-ben Szár-hegy-nek mondott kiemelkedés, amely azonban később ilyen néven nem szerepel. Valószínű, hogy az egykori Szár-hegy a Balatonlelle déli határszélén fekvő, ma Várszói-domb-nak nevezett magaslattal lehet azonos (SMFN. 54).

6. Hodvth

Út utótagú helynevek a Tihanyi alapítólevélben is feltűnnek, Mortis határában említik például az ohut (ohut cutarea, SZENTGYÖRGYI 2005: 51) és a hodu utu elnevezéseket (castelic et feheruuaru rea meneh hodu utu rea, SZENTGYÖRGYI 2005: 51). Ezekből az előfordulásokból világosan kiderül, hogy az 1055. évi alapítólevélben az út főnév tővéghangzós és véghangzó nélküli formában egyaránt szerepel, míg az összeírásban kivétel nélkül véghangzóhiányos alakban áll (Hodut, Hodvth, Hoduth, PRT. 10: 511, 514, 516). BÁRCZI véleménye szerint a hodu utu tekinthető körülírásnak (1951: 66) vagy birtokos jelzős, de sokkal inkább magyarázó főnévi jelzős összetételnek (i. m. 183). HOFFMANN inkább jelentéssűrítő összetételnek mondja, amelynek jelentése ’hadak vonulására alkalmas nagy út’-ként adható meg (vö. 2006b: 57). A Tihanyi összeírásban háromszor fordul elő a Hodut megnevezés. Egy a Balatontól délre vezető út két szakaszára vonatkozóan először Gamás birtok leírásában: „ad viam, que dicitur Hodvth”, valamint a későbbi Szántód falu határában: „ad magnam viam, que dicitur Hoduth (Hodut)” (PRT. 10: 514, 516), a Tolna környékén lévő hadút pedig Fotud birtokon (a későbbi Fadd településen) tűnik fel: „venit per campum metis interpositis ad Hodut” (PRT. 10: 511). A Balatontól délre vezető Hoduth-nak nevezett utat az 1055. évi alapítólevél latinul, magna uia-ként nevezi meg. Ennek az útnak a nyomvonala feltehetően már az Árpád-korban is ott haladt, a Balaton déli partjával nagyjából párhuzamosan, ahol az első katonai felmérés 18. század végéről való térképe is feltünteti. Ez az út Lellénél délnyugat felé kanyarodott, hogy a Boglártól nyugatra elterülő mocsarakat elkerülje (EKFT.). Az 1211-ben Hoduth-nak mondott út Balatonlelle területén ma is megtalálható, ezt a helybeliek nyolc évszázad múltán is a korábbi szemléletnek megfelelően Hadak utjá-nak nevezték (SMFN. 54).

Irodalom - egy részének felsorolása

ABAFFY ERZSÉBET (2003), Az ómagyar kor. Hangtörténet. In: Magyar nyelvtörténet. Szerk. KISS JENŐ–PUSZTAI FERENC. Bp. 301–51.

ÁSz. = FEHÉRTÓI KATALIN, Árpád-kori személynévtár. 1000–1301. Bp., 2004.

BÁRCZI GÉZA (1941),Magyar szófejtő szótár. Bp.

BÁRCZI GÉZA (1951), A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Bp.

BEKE ÖDÖN (1952), Szárcsa. Nyr. 76: 466–9.

Cs. = CSÁNKI DEZSŐ, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I–III., V. Bp., 1890–1913.

DHA. = Diplomata Hungariae Antiquissima. Vol. I. Redidit GYÖRFFY GYÖRGY. Bp., 1992.

EKFT. = Az első katonai felmérés. A Magyar Királyság teljes területe 965 nagyfelbontású színes térképszelvényen. 1782–85. Arcanum Adatbázis Kft. DVD. 2004.

ERDÉLYI LÁSZLÓ (1904), A tihanyi apátság népeinek 1211. évi összeírása. NyK. 34: 388–416.

EWUng. = Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I–II. Főszerk. BENKŐ LORÁND. Bp., 1993–1995.

FEHÉRTÓI KATALIN (2006), Az 1055. évi Tihanyi alapítólevél személy- és helyneveinek eredetéről. NÉ. 28: 161–70.

FNESz. = KISS LAJOS, Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. Negyedik, bővített és javított kiadás. Bp., 1988.

Gy. = GYÖRFFY GYÖRGY, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I–IV. Bp., 1963–1998.

HA 2. = HOFFMANN ISTVÁN–RÁCZ ANITA–TÓTH VALÉRIA, Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 2. Doboka–Győr vármegye. Debrecen, 1999.

HOFFMANN ISTVÁN (2004), Az oklevelek helynévi szórványainak nyelvi hátteréről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 1. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. Debrecen. 9–61.

HOFFMANN ISTVÁN (2006a), Szöveg és szórvány kapcsolata a Tihanyi alapítólevélben. In: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szerk. GALGÓCZI LÁSZLÓ–VASS LÁSZLÓ. Szeged. 142–7.

HOFFMANN ISTVÁN (2006b), Mortis birtok leírása a Tihanyi alapítólevélben. MNyj. 44: 29–67.

HOFFMANN ISTVÁN (2007a), A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. A régi magyar helynevek vizsgálatának alapkérdései. Akadémiai doktori értekezés. Kézirat. Debrecen.

HOFFMANN ISTVÁN (2007b), A Tihanyi alapítólevél szórványaihoz: Tichon, Balatin, Petre, Fuk. NÉ. 29: 7–22.

KÁLMÁN BÉLA (1989), A nevek világa. Negyedik, átdolgozott kiadás. Debrecen.

KESZLER BORBÁLA (1969), A szókezdő mássalhangzó-torlódások feloldása a korai jövevényszavainkban. NytudÉrt. 63. sz. Bp.

KISS LAJOS (1996), A Kárpát-medence régi helynevei. Nyr. 120: 440–50.

KMHsz. = Korai magyar helynévszótár 1. Abaúj–Csongrád vármegye. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN. Debrecen, 2005.

KNIEZSA ISTVÁN (1943–1944/2001), Kelet-Magyarország helynevei. KISS LAJOS bevezető tanulmányával. Bp.

KNIEZSA ISTVÁN (1952), Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Bp.

KOROMPAY KLÁRA (2003), Helyesírás-történet. In: Magyar nyelvtörténet.

Szerk. KISS JENŐWeblap látogatottság számláló:

Mai: 92
Tegnapi: 138
Heti: 351
Havi: 2 081
Össz.: 282 064

Látogatottság növelés
Oldal: Gamás neve egy régi írásban ... 4. rész
Gamás Község Önkormányzatának honlapja - © 2008 - 2024 - gamasfalu.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »