Gamás Község Önkormányzatának honlapja

Tisztelt látogató, Ön most Gamás Község Önkormányzatának honlapját olvassa. A település és a magam nevében köszöntöm Önt. Tóth Péter vagyok Gamás polgármestere. Ezen a webhelyen megpróbálunk Önnek képet adni településünkről, önkormányzatunkról.

 

 

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA - Gamás

 

a 2011. évi CXII. törvény alapján

 

I. rész

 


 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv

 

 • hivatalos neve: Gamás Község Önkormányzata
 • székhelye, postai címe: 8685 Gamás, Fő u. 83.
 • telefonszáma: +36 85/428-100
 • elektronikus levélcíme: gamas.hivatal@gmail.com
 • honlapja: www.gamasfalu.hupont.hu
 • ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

- Levelezési cím: 8685 Gamás, Fő u. 83.

 

- Telefon: +36 85/428-100

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése:

 

 • Képviselő-testület
 • Polgármester
 • Képviselők

 

(Az egyes szervezeti egységek feladatait, Gamás Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (IX. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza Lásd: a rendeletek között)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv

 

 • vezetője: Tóth Péter polgármester, Telefonszáma: +36 85/428-100, elektronikus levélcíme: gamas.hivatal@gmail.com
 • egyes szervezeti egységek vezetői:
 • Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal: Nagyné Kovács Tünde jegyző, Telefonszáma: +36 85/327-106, elektronikus levélcíme: jegyzo@latrany.hu
 • Falugondnoki Szolgálat: Sárfi József falugondnok, tanyagondnok. Telefonszáma: +36 85/428-100, elektronikus levélcíme: gamashiv@freemail.hu

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető:

 

 • Gamás Község Önkormányzata: Tóth Péter polgármester, Telefonszáma: +36 85/428-100, elektronikus levélcíme: gamas.hivatal@gmail.com
 • Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal: Nagyné Kovács Tünde jegyző, Telefonszáma: +36 85/327-106, elektronikus levélcíme: jegyzo@latrany.hu
 • Falugondnoki Szolgálat: Sárfi József falugondnok, Telefonszáma: +36 85/428-100, elektronikus levélcíme:gamas.hivatal@gmail.com

 

Ügyfélfogadási rend: Hétfő, Kedd, Péntek: 8-12 óra, Csütörtök: 8-16 óra

 

5. A Képviselő-testület létszáma: 5 fő, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

 

Tóth Péter polgármester (független),

 

Telefon.: +36 85/428-100, elektronikus levélcíme: gamas.hivatal@gmail.com

 

Bognár Ákos képviselő (független),

 

Telefon: +36 85/428-100, elektronikus levélcíme: gamas.hivatal@gmail.com

 

Szabóné Becker Andrea képviselő (független),

 

Telefon: +36 85/428-100, elektronikus levélcíme: gamas.hivatal@gmail.com

-

Lukácsné Henézi Klára képviselő, alpolgármester (független),

 

Telefon: +36 85/428-100, elektronikus levélcíme: gamas.hivatal@gmail.com

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek:

 

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

 

 • hivatalos neve: Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal
 • vezetője: Nagyné Kovács Tünde jegyző
 • székhelye, postai címe: 8681 Látrány, Rákóczi u.69
 • telefon- és telefaxszáma: +36 85/327-106,
 • elektronikus levélcíme: jegyzo@latrany.hu
 • honlapja: www.latranyihivatal.hu
 • ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

- Levelezési cím: 8681 Látrány, Rákóczi u. 69.

 

- Telefon, fax: +36 85/327-106

 

Falugondnoki Szolgálat

 

 • hivatalos neve: Gamás Község Tanyagondnoki Szolgálata
 • vezetője: Sárfi József falugondnok, tanyagondnok
 • székhelye, postai címe: 8685 Gamás, Fő u. 83.
 • telefon- és telefaxszáma: +36 85/428-100
 • elektronikus levélcíme: gamas.hivatal@gmail.com
 • honlapja: www.gamasfalu.hupont.hu
 • ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

- Levelezési cím: 8685 Gamás, Fő u.83.

 

- Telefon, fax: +36 85/428-100

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Nincs

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány: Nincs

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek:

 

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

 

 • hivatalos neve: Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal
 • vezetője: Nagyné Kovács Tünde jegyző
 • székhelye, postai címe: 8681 Látrány, Rákóczi u.69.
 • telefon- és telefaxszáma: +36 85/327-106
 • elektronikus levélcíme: jegyzo@latrany.hu
 • honlapja: www.latranyihivatal.hu

 

alapító határozata: Gamás Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (IX. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza Lásd: a rendeletek között)

 

 • alapító okirata: Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: Nincs

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

 

 • Magyarország Alaptörvénye
 • A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • Gamás Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (IX. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza Lásd: a rendeletek között)
 • Szabályzat, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között)

 

2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

 

A) Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

 

 • a településfejlesztés,
 • a területrendezés,
 • az épített és természeti környezet védelme,
 • a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
 • a csatornázás,
 • a köztemető fenntartása,
 • a helyi közutak, közterületek fenntartása,
 • a köztisztaság, valamint a településtisztaság biztosítása,
 • gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,
 • közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,
 • gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi-, a szociális ellátásról, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokról,
 • a közösségi térbiztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésének és az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése.

 

B) A települési önkormányzat köteles gondoskodni:

 

 • az egészséges ivóvíz ellátásról,
 • óvodai nevelésről,
 • az egészségügyi és szociális alapellátásról,
 • a közvilágításról,
 • a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről

 

C) A helyi közszolgáltatások körében a képviselőtestület önként vállalt feladatként gondoskodik:

 

 • a településfejlesztésről,
 • vízrendezés és csapadékvíz elvezetésről,
 • a lakásgazdálkodásról,
 • a szennyvízcsatornázásról,
 • a közterületek fenntartásáról, a köztisztaság és településtisztaság biztosításáról,
 • közösségi tér biztosításáról,
 • közművelődési-, könyvtári feladatokról,
 • gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról.

 

Folytatás a következő oldalon!

 
 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 20
Tegnapi: 158
Heti: 339
Havi: 1 082
Össz.: 278 325

Látogatottság növelés
Oldal: Hivatalos adatok-Közzétételi lista I. rész
Gamás Község Önkormányzatának honlapja - © 2008 - 2024 - gamasfalu.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »